444 44 16

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Kaliteli hizmet, kaliteli ürün ve mutlak misafir memnuniyeti ilkelerini benimseyen ve bu ilkeleri taviz vermeksizin hayata geçiren Özdilek; ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ve sektöründe ilk olma özelliği ile ISO 10002 MİSAFİR MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ  belgelerine sahiptir.

 

ISO 9001 Perakende Operasyonları Kalite Politikamız

1. Kaliteyi doğru tanımlamak:

-Kalite, bir yaşam tarzıdır.

-Hepimizin görevidir.

-Misafirlerimize karşı sorumluluğumuzdur.

2. İnsana ve insanın gelişmesine önem vermek.

3. Her işi ilk defada doğru olarak yapmak.

4. Standartlara uygun üretim yapmak.

5. “Misafir varsa biz varız” düşüncesiyle satış politikamızı “misafir memnuniyeti” üzerine kurmak.

6. Kaliteli iletişimin olmazsa olmazlığını benimsemek.

7. Sürekli gelişmek.

8. Yapılan her çalışmanın “Türkiye’nin gelişmesi” demek olduğunun ve “dünyaya katma değer sağladığının” bilincinde olmak.

9. Risklerimizin farkında olmak ve risklerimize çözüm üretmek.

 

ISO 10002 Misafir Memnuniyeti Politikamız

1. Misafirlerimizin mutlaka memnun olmasını sağlamak.

2. Tüm çalışmalarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamak.

3. Tüm şikayet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak takibini sağlamak.

4. Objektif ve misafir odaklı olmak.

5. Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak.

6. Şikayetlere dönüşte ve şikayet çözümünde en hızlı firma olmak.

7. Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Politikamız

1. Misafirlerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak.
2. Yasalara ve hijyen kurallarına uygun üretim yapmak.
3. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ISO 22000 sisteminin gereklerini yerine getirmek.
4. Sistemin sürekli gelişmesi için gerekli alt yapıyı kurmak ve kaynakları sağlamak.
5. Kontrol disiplini ve etkili iletişim ile gıda güvenliğini sağlamak.
6. Tüm çalışanlarımıza gıda güvenliği bilincinin artırılması için ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek ve gıda güvenliği kültürünü tüm çalışanlara benimsetmek.

 

ISO 50001 Enerji Yönetimi Politikamız

1.Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
2.Ürün ve hizmetleri planlarken ve temin ederken enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,
3.Yasal şartlara uygun çalışmak,
4.Enerji verimliliği ve tasarruf bilincimizi sürekli geliştirmek,
5.Enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirerek şirketimizin başarısını artırmak,
6.Enerji verimliliğinin sürdürülebilirliğe (çevrenin korunmasına) katkı sağladığının bilincinde olmak,
7.Yenilikçi ve sürdürebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, kullandığımız enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak.

 

 

Özdilek Holding

© 2024  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar