444 44 16

Kampanyalar

Fa Alışverişlerinizde 30 TL Opet Yakıt Puan Kazanma Fırsatı!

1 – 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen hipermarketlerden / mağazalardan yapacağınız, Fa deodorant alışverişlerinizde geçerlidir. Bu tarihler arasında yapacağınız 2 adet Fa deodorant alışverişinize, kampanyaya dahil Opet istasyonlarında akaryakıt alımlarınızda geçerli 30 TL değerinde Yakıt Puan hediye edilecektir. Kampanyadan yararlanmak için Qumpara uygulamasının mobil cihaza indirilip, kasa fişi veya fatura fotoğrafının uygulamaya yüklenmesi gerekmektedir.

Yakıt Puanlar, 30 Ağustos 2022 tarihinde yüklenecektir. Kampanya, aşağıdaki koşulları kapsar ve bu kampanyaya katılan herkes koşulları eksiksiz kabul etmiş sayılır:

- Yüklenen Yakıt Puanlar, 30 Eylül 2022 tarihine kadar kampanyaya dahil Opet istasyonlarında sadece benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecektir.

- Müşterilerin puanlarını Opet istasyonlarında harcayabilmeleri için ödeme sırasında cep telefonu numaralarını ve cep telefonlarına gelen puan harcama şifresini Opet istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri gerekmektedir.

- Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük AŞ ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.

- Harcanmayan hediye Yakıt Puanlar, 1 Ekim 2022 tarihinde silinecektir.

- Aynı kullanıcı kampanyadan en fazla 2 kez yararlanabilir.

- Kampanya stoklarla sınırlıdır. Belirlenen işlem adedine ulaşıldığında kampanya otomatik durdurulur.

- Gönderilen fişler, en geç 24 saat içerisinde kontrol edilir ve kampanya şartlarına uyan tüketicilere kazanmış olduğu hediye çeki bilgisi uygulama içerisinden iletilir.

- Tüketiciler, alışveriş fişi tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde alışveriş fişini yükleyerek başvuruda bulunmadığı takdirde, kampanyaya katılım haklarını kaybedecektir.

- Kampanya yukarıda belirtilen tarihte gece yarısı sona erer. Bu tarihten sonra gönderilen kasa fişleri geçersiz sayılır.

- Mali değeri olmayan belgeler, satış fişi kopyası ve sevk irsaliyesi, bilgi fişi ile yapılan katılımlar kabul edilmeyecektir, edilemez. Yırtık - parçalanmış fiş / fatura veya genel ifadelerin yer aldığı fiş ile kampanya katılımı mümkün değildir; sadece Qumpara uygulamasının standartlarına uygun olacak şekilde cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar bakımından geçerli olacaktır. Buna göre sadece çıplak gözle okunabilen, bulanık olmayan orjinal fiş fotoğrafı ile katılım sağlanabilmektedir.

- Hediyeler, aboneler arasında transfer edilemez, abone olmayan 3. kişilere kullandırılamaz. Para ile satılamaz. Nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilemez, depozito olarak kullanılamaz veya herhangi bir hesaba ödeme olarak aktarılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz.

-Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.

-Tüketicilerin, kampanya koşullarının herhangi birine veya sürelere uymaması, eksik ve / veya geçersiz bilgi ve belge ibraz etmesi halinde yapılan başvuru geçersiz sayılır işleme alınmaz.

-“Muhtelif Ürün” veya “Gıda Ürünü” veya “Kozmetik” şeklinde yazılan genel ifadelerin kullanıldığı fişler ile kampanyaya katılım sağlanamaz, ödül kazanılamaz.

-Geçerlilik tarihine kadar kullanılmayan ve geçerliliğini yitiren hediye Yakıt Puanların yerine yenisi verilmez, değiştirilmez veya para iadesi yapılmaz. Süresi içinde kullanılmayan hediye Yakıt Puanlar  için Opet Petrolcülük AŞ ve QUMPARA herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Tüketiciler, kampanya dahilinde satın alınan promosyonlu ürünlerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden QUMPARA sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek kampanyaya katıldığını ve Fa deodorant ürünlerinden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden QUMPARA’nın gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

- Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

- QUMPARA savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

- Katılımcı, bu kampanya kapsamında paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder.

- 18 yaş altı kişiler kampanyadan yararlanamaz, katılsalar dahi hediye yakıt puanları almaya hak kazanamaz.

- Opet, Henkel ve Qumpara uygulaması kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Qumpara uygulamasında ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir.

- Kampanyadan kurum ve kuruluşlar ve mağaza çalışanları yararlanamaz. Tüzel kişiler kampanyadan ödül kazanamaz.

- Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi Qumpara uygulamasından ve www.opet.com.tr adresinden alabilirsiniz.

- Ürünün iade edilmesi halinde tüketicinin, bu Kampanya Koşulları kapsamında aldığı hediyeyi veya Kampanya kapsamında hak kazandığı hediye bedelini de iade etmesi gerekmektedir.

- Farklı e-mail adresleri ile aynı kişi tarafından açılan hesaplarla kampanyaya katılım, kurallara aykırı olup; tespiti halinde, hesapların iptali sağlanacaktır. Bir kullanıcı her bir kampanyadan (farklı numaralar ile üyelik gerçekleştirse dahi) kampanya koşullarında belirtildiği adette kazanabilmektedir.

-Kullanıcı, kullanım hakları ve aboneliği kendisine ait tek bir telefon hattı ile üyelik oluşturabilir. Kullanıcı bir cihazdan birden fazla üyelik oluşturamaz. Kullanıcı, üyelik sırasında kendisine ait tüm bilgileri, doğru, eksiksiz vermekle yükümlüdür. Kullanıcı, kendisine ait olmayan, yanıltıcı, 3. kişilere ait veya sahte bilgilerle oluşturulan veya tek bir cihazdan farklı telefon numaralarına bağlı olarak oluşturulan tüm üyeliklerden adli ve cezai olarak sorumlu olacağını bilir.

- Kampanyaya dahil olan firmalar kampanya koşullarında her zaman değişiklik yapabilir ve istediği zaman kampanyayı sona erdirebilir.

- QUMPARA şirketi kullanıcının katılımlarını ayrıntılı şekilde inceleme ve kötü niyetten şüphelendiği takdirde kullanıcıyı uyarma, üyeliği askıya alma, kullanıcılardan alışveriş fişinin orjinalini posta yolu ile talep etme ve gerekli gördüğü takdirde kazandığı ödülleri iptal etme hakkını saklı tutar.

-Kullanıcının işbu belirtilen koşullara aykırı davrandığının tespiti halinde, şirketin kullanıcının  üyeliğini askıya almaya veya uygulamadan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu madde kapsamında askıya alınan hallere rağmen Milli Piyango İdaresi düzenlemeleri kapsamında herhangi bir nedenle çekilişe katılma hakkını elde ettiği hallerde, askıya alınma ve kötüye kullanım sebebi ile sadece mevzuatla sınırlı olmak üzere sadece çekilişe katılabileceğini, uygulama üzerinden başka hiçbir kampanyaya katılamayacağı, uygulamadan sadece ilgili mevzuat nedeni ile geçici olarak çekilişle sınırlı olmak üzere yararlanabileceğini bilir. Şirketin, kullanıcının işbu madde kapsamında kampanyalara katılımını sınırlama ve kampanyadan yararlandırmama hakkı saklıdır.

- Söz konusu kampanya kapsamında, katılımcılar tarafından gönderilen tüm fiş ve faturalar ilgili mükellef firma tarafından teyit edilmekte olup, iş bu teyit neticesinde sunulan fiş ve faturalar Vergi Usul Kanunu 359 vd maddeler  kapsamında  sahtecilik unsuru taşıdıklarının tespiti  halinde bu eylemi işleyen kişiler hakkında TCK ilgili maddeleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Sahte fatura düzenlenme ve bunu kampanya kapsamında sunma eylemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı firmamız tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen kişiden / kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Bu hususta tüm hukuki haklarımızı saklı tutarız.

- Uygulama içindeki kampanya, fırsat, ödül ve çekilişlerle ilgili Apple Inc.’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Apple sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiçbir şekilde Apple’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.

- Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve Gizlilik Politikası’na Qumpara uygulaması üzerinden erişilebilir.

 

OPET AKARYAKIT ÇEKİ - 30 TL

 

Kazanılan hediye Yakıt Puanlar kampanya kurallarında belirtilen tarihte, müşterilerin cep telefonuna yüklenecektir.

- Yüklenen yakıt puanlar yukarıda belirtilen tarihe kadar kampanyaya dahil Opet istasyonlarında sadece benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecektir.

- Müşterilerin puanlarını Opet istasyonlarında harcayabilmeleri için ödeme sırasında cep telefonu numaralarını ve cep telefonlarına gelen puan harcama şifresini Opet istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri gerekmektedir.

- Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler cep telefonu numaralarının Opet Petrolcülük AŞ ile paylaşılacağını kabul etmiş sayılırlar.

- Harcanmayan hediye Yakıt Puanlar yukarıda belirtilen tarihte silinecektir.

 

 

Özdilek Holding

© 2022  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar