444 44 16

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


ISO 9001 Kalite Yönetimi Politikamız

1. Kaliteyi doğru tanımlamak:

-Kalite, bir yaşam tarzıdır.

-Hepimizin görevidir.

-Müşterilerimize karşı sorumluluğumuzdur.

2. İnsana ve insanın gelişmesine önem vermek.

3. Her işi ilk defada doğru olarak yapmak.

4. “Müşteri varsa biz varız” düşüncesiyle satış politikamızı “müşteri memnuniyeti” üzerine kurmak.

5. Kaliteli iletişimin olmazsa olmazlığını benimsemek.

6. Sürekli gelişmek.

7. Yapılan her çalışmanın “Türkiye’nin gelişmesi” demek olduğunun ve “dünyaya katma değer sağladığının” bilincinde olmak.

8. Risklerimizin farkında olmak ve risklerimize çözüm üretmek.

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Politikamız

1. Müşterilerimizin mutlaka memnun olmasını sağlamak.

2. Tüm çalışmalarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamak.

3. Tüm şikayet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak takibini sağlamak.

4. Objektif ve müşteri odaklı olmak.

5. Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak.

6. Şikayetlere dönüşte ve şikayet çözümünde en hızlı firma olmak.

7. Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Politikamız

1. Müşterilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmak.

2. Yasalara ve hijyen kurallarına uygun üretim yapmak.

3. Tüm süreçlerimizi kontrol altına alarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

4. Sürekli gelişmek.

5. Kontrol disiplini ile gıda güvenliğini sağlamak.

 

ISO 50001 Enerji Yönetimi Politikamız

1. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak.

2. Ürün ve hizmetleri planlarken ve temin ederken enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak.

3. Yasal şartlara uygun çalışmak.

4. Enerji verimliliği ve tasarruf bilincimizi sürekli geliştirmek.

5. Enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirerek şirketimizin başarısını artırmak.

6. Enerji verimliliğinin sürdürülebilirliğe (çevrenin korunmasına) katkı sağladığının bilincinde olmak.

 

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikamız

1. Tüm faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

2. Organizasyonun her kademesinin katılımını sağlamak.

3. Düzeltici yaklaşımlarda bulunmak.

4. Tüm çalışanları bilinçlendirmek.

5. Bireyin kendi kendini korumasını sağlamak.

6. İş güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek.

7. Güvenli bir çalışma ortamı için tehlikeleri ortadan kaldırmak.

8. Yasal mevzuatın öngördüğü standartlara uymak.

 

Kaliteli hizmet, kaliteli ürün ve mutlak müşteri memnuniyeti ilkelerini benimseyen ve bu ilkeleri taviz vermeksizin hayata geçiren Özdilek; ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ve sektöründe ilk olma özelliği ile ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ  belgelerine sahiptir.

 

Özdilek Holding

© 2019  Özdilek Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız / Kullanım ve Koşullar